UPISI u sportska odjeljenja 2021

Sukladno naputku Ministarstva turizma i sporta, i ove godine vrši se upis mladih sportaša – učenika u razredne odjele za sportaše.

Postupak upisa provodi se uz pomoć Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), a za tu namjenu dostupan je specijalizirani internetski servis na adresi: www.upisi.hr

Rokovi:

  • 24. – 31.5. Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u
  • 4.6. Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima
  • 5. – 13.6. Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti
  • 14.6. Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste
  • 15. – 20.6. Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste
  • 21.6. Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta
  • 21. – 24.6. Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

 

IO HPS-a donio je Odluku o kriterijima prema kojima će se rangirati učenici plivači zainteresirani za upis u sportska odjeljenja, za školsku godinu 2021/2022.

U obzir će se uzeti svi rezultati ostvareni od 10.6.2020.g. do datuma kojeg odredi MTS kao rok za zaključivanje rang liste.

Dva su kriterija za rangiranje učenika plivača, redom:

  • Od ukupno šest rezultata (grupa) disciplina koji se boduju u Listi uspješnosti plivača (Najsvestraniji plivač) za dobne skupine kadeta i mlađih juniora, pri rangiranju će se uzeti u obzir najbolji rezultati tri (grupe) disciplina i zbrojiti prema HPS bodovima
  • Jedan rezultat s najvećim brojem HPS bodova