Registracija članova u HPS-u

Pozivamo sve članove da zaključno do 15. veljače 2018. uplate iznos godišnje registracije za Hrvatski plivački savez.

Uplatu treba izvršiti na račun kluba (sa pozivom na broj kao i za članarinu), a u opis plaćanja upišite registracija hps. Ujedno molimo sve članove koji nisu podmirili dugovanje za registraciju iz prošle sezone – 2016/17 da istu podmire u što kraćem roku, a lista ‘dužnika’ se nalazi na oglasnoj ploči Kluba.

Objašnjenje za plivačku školu!
Ako niste ispunjavali obrazac za registraciju, donjeli domovnicu i sliku djeteta, znači da dijete još nije registrirano u HPS-u, pa ne plaćate registraciju za HPS!

IZNOS ZA SEZONU 2016/17:

CURE – 2005. i starije = 150,00 kn
               2006. i mlađe = 50,00 kn
DEČKI – 2004. i stariji = 150,00 kn
                2005. i mlađi = 50,00 kn

IZNOS ZA SEZONU 2017/18:

CURE – 2006. i starije = 150,00 kn
               2007. i mlađe = 50,00 kn
DEČKI – 2005. i stariji = 150,00 kn
                2006. i mlađi = 50,00 kn