Plaćanje registracije HPS-a za 2017.g.

MOLIMO SVE ČLANOVE DA ZAKLJUČNO DO 15. travnja 2017. UPLATE IZNOS GODIŠNJE REGISTRACIJE za HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ.

Uplatu možete izvršiti na žiro račun kluba (kao i članarinu)- u opis plaćanja upišite REGISTRACIJA HPS!

 

CURE – 2005. i starije = 150,00 kn

                2006 i mlađe = 50,00 kn

DEČKI – 2004. i stariji = 150,00 kn

                 2005. i mlađi = 50,00 kn

 

Objašnjenje za članove plivačke škole!!!

Ako niste ispunjavali obrazac za registraciju, donjeli domovnicu i sliku djeteta ne plaćate registraciju za HPS!!! (znači da dijete još nije registrirano u HPS-u).