Plaćanje članarine – Važno!!!

Zbog velikog broja upita vezano za plaćanje članarine tijekom srpnja, u nastavku donosimo kratke informacije za sve članove plivačke škole kako bi razjasnili nedoumice.

Prema postojećem Pravilniku o članarini, ista se plaća bez obzira na razloge nedolaska tijekom cijele plivačke sezone (od rujna do srpnja).

  • Godišnju članarinu novoupisani plivači i plivači 1., 2. i 3. stupnja Plivačko sportske škole te Početnici i mlađi kadeti podmiruju mjesečnim uplatama (11 mjeseci – od rujna do srpnja) u iznosu od 300,00 kuna mjesečno – članak 3.
  • Članarina se obračunava za cijelu sezonu, te su članovi istu dužni podmiriti na vrijeme i bez obzira na razloge eventualnih izostanaka s treninga – članak.4
  • Obveza plaćanja članarine prestaje ispisom iz Kluba uz potpisanu ispisnicu i obvezu podmirenja svih do tada neplaćenih mjesečnih članarina. Ispisani član ne može ponovno postati član kluba u sljedećoj sezoni bez namirenja ukupne godišnje članarine iz prethodne, prekinute sezone – članak 6.

Molimo članove da se pridržavaju svega navedenog kako bi smanjili nesporazume i mogli nesmetano nastaviti sa treninzima u novoj plivačkoj sezoni.

PRAVILNIK O ČLANARINI

#teammladost