Lista uspješnosti klubova 2018.g.

Svake  kalendarske godine Hrvatski plivački savez prati cjelokupan rad plivačkih klubova i prema posebnim kriterijima vodi rang listu uspješnosti klubova.

Rang lista se vodi posebno u muškoj i posebno u ženskoj konkurenciji, a vrednuju se nastupi na državnim prvenstvima, broj registriranih članova, nastupi u reprezentaciji, organizacija službenih plivačkih natjecanja.

I da previše neobjašnjavamo i tumačimo dovoljno je pogledati tablicu uspješnosti.

Lista uspješnosti klubova